Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15KV oraz napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV na działkach nr ewid. 1, 67, 63, 66/2 i 68/3 w miejscowości Pomiechowo, gmina Pomiechówek.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2011-05-24
WGI.6733.5.2011.MJ5OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na wniosek Gminy Pomiechówek reprezentowanej przez Wójta Gminy Pomiechówek w dniu 24 maja 2011r. została wydana Decyzja Nr 5/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15KV oraz napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV na działkach nr ewid. 1, 67, 63, 66/2 i 68/3 w miejscowości Pomiechowo, gmina Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.


WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 24.05.2011 r., godz. 16.10
Wprowadził:Nieznany, data: 24.05.2011 r., godz. 16.18
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 24.05.2011 r., godz. 16.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.05.2011 r., godz. 16.18NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2276 razy.