Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

Rozbudowie istniejącego Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych o dodatkowe 130-140 m2, w miejscowości Bronisławka 13, działka nr ewid. 30, gm. Pomiechówek
ROŚ6220.6.2011
Pomiechówek, dn. 02.06.2011r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), Wójt Gminy Pomiechówek podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Rozbudowie istniejącego Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych o dodatkowe 130-140 m2, w miejscowości Bronisławka 13, działka nr ewid. 30, gm. Pomiechówek”
Decyzja nr 38/2011, znak ROŚ6220.6.2011 wydana została w dniu 2 czerwca 2011r., na wniosek Pana Bartłomieja Obrazińskiego.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Mazowieckim można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pomiechówek w Brodach-Parcelach przy ul. Szkolnej 1a, w pokoju nr 12.
Informację o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Urząd Gminy Pomiechówek.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 02.06.2011 r., godz. 10.55
Wprowadził:Nieznany, data: 02.06.2011 r., godz. 11.03
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 02.06.2011 r., godz. 11.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.06.2011 r., godz. 11.03NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2448 razy.