Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Kikoły - 08.06.2011
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 2011-06-07
WGI.6733.3.2011.MJ4
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 200 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) informuję, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa, Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Kikoły, gm. Pomiechówek, na działkach nr ewid. 156/2 i 151/1.

Przed wydaniem decyzji stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy, możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.z up. WÓJTA
mgr Mariusz Łempicki
Zastępca Wójta


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 08.06.2011 r., godz. 12.00
Wprowadził:Nieznany, data: 08.06.2011 r., godz. 12.07
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 08.06.2011 r., godz. 12.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.06.2011 r., godz. 12.07NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2333 razy.