Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na na realizacji obiektów i urządzeń służących zagospodarowaniu wschodniego brzegu rzeki Wkry
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2011-06-20
WGI.III.7331/84/09OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na mój wniosek w dniu 20 czerwca 2011r. została wydana Decyzja Nr 46/2011 zmieniająca Decyzję Nr 3/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na na realizacji obiektów i urządzeń służących zagospodarowaniu wschodniego brzegu rzeki Wkry i związanych z nim terenów rekreacyjnych w gminie Pomiechówek: we wsi Brody – na działce nr ewid. 3/2 (droga gminna, ul. Mostowa) i części działki nr ewid. 1 (droga krajowa) nr 62, ul. Modlińska), we wsi Brody-Parcele – na działce nr ewid. 396 (droga gminna), na części działki nr ewid. 59/1 i części działki nr ewid. 60 (droga powiatowa, ul. Nasielska) oraz we wsi Czarnowo – na części działki nr ewid. 1049.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.


WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 20.06.2011 r., godz. 23.50
Wprowadził:Nieznany, data: 21.06.2011 r., godz. 22.28
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 21.06.2011 r., godz. 22.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.06.2011 r., godz. 22.28NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2364 razy.