Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Brody gm. Pomiechówek
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 2011-07-01
WGI.6733.4.5.2011.MJ
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) informuję, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Gazowniczy Warszawa, Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Brody gm. Pomiechówek, na części działek nr ewid. 90/36 i 91.

Przed wydaniem decyzji stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy, możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 01.07.2011 r., godz. 17.50
Wprowadził:Nieznany, data: 02.07.2011 r., godz. 18.40
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 02.07.2011 r., godz. 18.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.07.2011 r., godz. 18.40NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2299 razy.