Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Brody,
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2011-07-21
WGI.6733.4.6.2011.MJOBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na wniosek Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w dniu 21 lipca 2011r. została wydana Decyzja Nr 8/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Brody, gm. Pomiechówek, na części działek nr ewid. 90/36 i 91.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia stronom przysługuje odwołanie od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.


WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 21.07.2011 r., godz. 11.03
Wprowadził:Nieznany, data: 21.07.2011 r., godz. 16.08
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 21.07.2011 r., godz. 16.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.07.2011 r., godz. 16.08NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2268 razy.