Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej 0,4 kV
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2011-07-21
WGI.6733.8.2.2011.MJOBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) zawiadamia się strony, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej 0,4 kV i przyłącza kablowego na działkach o nr ewid. 135, 136, 137/1, 138/1, 139/1, 140/1, 141/1 w miejscowości Stare Orzechowo, gm. Pomiechówek.


W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 21.07.2011 r., godz. 11.03
Wprowadził:Nieznany, data: 21.07.2011 r., godz. 16.10
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 21.07.2011 r., godz. 16.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.07.2011 r., godz. 16.10NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2362 razy.