Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN – 15 kV
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2011-07-21
WGI.6733.9.2.2011.MJOBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) zawiadamia się strony, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN – 15 kV na działce ewid. 17/1, 15/6, 15/9, budowa słupowej stacji transformatorowej na dz. ewid. 15/9, budowa linii napowietrznej niskiego napięcia na dz. ewid. 15/9, budowa linii kablowej niskiego napięcia na dzi. Ewid. 15/9, 15/4 we wsi Zapiecki i dz. ewid. 56/1 we wsi Wójtostwo gm. Pomiechówek.


W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 21.07.2011 r., godz. 11.03
Wprowadził:Nieznany, data: 21.07.2011 r., godz. 16.11
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 21.07.2011 r., godz. 16.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.07.2011 r., godz. 16.11NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2247 razy.