Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej SN, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej niskiego napięcia
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2011-07-29
WGI.6733.10.1.2011.MJ
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Grabarska 21A, 20-340 Lublin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej SN, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej niskiego napięcia na działkach o nr ewid. 94/2, 112/2 i 108/2 w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 01.08.2011 r., godz. 13.35
Wprowadził:Nieznany, data: 01.08.2011 r., godz. 14.46
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 01.08.2011 r., godz. 14.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.08.2011 r., godz. 14.46NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2236 razy.