Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Brody
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2011-09-01
WGI.6733.7.7.2011.MJOBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Grabarska 21A, 20-340 Lublin w dniu 1 września 2011 r. została wydana Decyzja Nr 9/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Brody, gm. Pomiechówek, na działkach nr ewid. 404/2 oraz 34/16, 25/2 i 47 (drogi gminne).

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.


WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 01.09.2011 r., godz. 17.00
Wprowadził:Nieznany, data: 01.09.2011 r., godz. 18.04
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 01.09.2011 r., godz. 18.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.09.2011 r., godz. 18.04NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2374 razy.