Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w mojej Decyzji Nr 14/2010 z dnia 13 lipca 2010 r.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2011-09-06
WGI.III.7331/49/10/2011OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) zawiadamia się strony, że w dniu 6 września 2011 r. wydałem Postanowienie Nr 27/2010 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w mojej Decyzji Nr 14/2010 z dnia 13 lipca 2010 r., znak: WGI.III.7331/49/10 ustalającej warunki lokalizacji dla planowanej inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci P4 na części działki nr ewid. 79/3 we wsi Brody, gmina Pomiechówek.
W treści decyzji popełniono omyłkę polegającą na błędnie wpisanym numerze ewidencyjnym działki – 79/3 zamiast 79/4.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego postanowienie.


WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 06.09.2011 r., godz. 15.20
Wprowadził:Nieznany, data: 06.09.2011 r., godz. 15.27
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 06.09.2011 r., godz. 15.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.09.2011 r., godz. 15.27NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2295 razy.