Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i budowie odcinka drogi gminnej – dojazdowej do lotniska, na działce nr ewid. 109 w miejscowości Nowy Modlin, gm. Pomiechówek.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2011-09-21
WGI.6733.11.8.2011.MJOBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) zawiadamia się strony, że w dniu 13 września 2011 r. Starszy Specjalista z up. Wojewody Mazowieckiego wydał postanowienie nr 230/2011, znak: WIŚ.II.5151.298.2011.MK uzgadniające w zakresie zadań rządowych przedłożony projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i budowie odcinka drogi gminnej – dojazdowej do lotniska, na działce nr ewid. 109 w miejscowości Nowy Modlin, gm. Pomiechówek.

Na w/w postanowienie przysługuje zażalenie wyłącznie inwestorowi do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.


WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 21.09.2011 r., godz. 14.35
Wprowadził:Nieznany, data: 21.09.2011 r., godz. 14.37
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 21.09.2011 r., godz. 14.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.09.2011 r., godz. 14.37NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2257 razy.