Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi gminnej – ul. Szkolnej
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 2011-09-22
WGI.6733.12.5.2011.MJOBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) informuję, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na mój wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi gminnej – ul. Szkolnej, na części działki nr ewid. 63/7 oraz na częściach działek nr ewid. 57/7 i 57/2 w miejscowości Brody-Parcele, gm. Pomiechówek.

Przed wydaniem decyzji stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy, możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.
WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 23.09.2011 r., godz. 07.47
Wprowadził:Nieznany, data: 26.09.2011 r., godz. 07.48
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 26.09.2011 r., godz. 07.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.09.2011 r., godz. 07.48NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2258 razy.