Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2011-09-22
WGI.6733.9.6.2011.MJOBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w dniu 22 września 2011r., została wydana Decyzja Nr 10/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz odcinka kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w gminie Pomiechówek, na działkach nr ewid. 17/1, 15/6, 15/9 i 15/4 w miejscowości Zapiecki oraz na działce nr ewid. 56/1 (drodze gminnej) w miejscowości Wójtostwo.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.


WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 23.09.2011 r., godz. 07.47
Wprowadził:Nieznany, data: 26.09.2011 r., godz. 07.49
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 26.09.2011 r., godz. 07.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.09.2011 r., godz. 07.49NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2382 razy.