Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań samorządowych dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie i budowie odcinka drogi gminnej – dojazdowej do lotniska
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2011-09-23
WGI.6733.11.9.2011.MJOBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) zawiadamia się strony, że w dniu 19 września 2011 r. Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z up. Marszałka Województwa wydał postanowienie, znak: MBPR/OTC-ZPP-KF-4701-21/11 uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań samorządowych dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie i budowie odcinka drogi gminnej – dojazdowej do lotniska, na działce nr ewid. 109 w miejscowości Nowy Modlin, gm. Pomiechówek.

Na w/w postanowienie inwestorowi przysługuje prawo do wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 7 dni od daty doręczenia za pośrednictwem Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa


WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 26.09.2011 r., godz. 15.28
Wprowadził:Nieznany, data: 26.09.2011 r., godz. 15.29
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 26.09.2011 r., godz. 15.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.09.2011 r., godz. 15.29NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2412 razy.