Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Stare Orzechowo, gm. Pomiechówek,
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2011-09-27
WGI.6733.8.5.2011.MJOBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) informuję, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Stare Orzechowo, gm. Pomiechówek, na działkach nr ewid. 135, 136, 137/1, 138/1, 139/1, 140/1 i 141/1.

Przed wydaniem decyzji stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy, możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 27.09.2011 r., godz. 13.29
Wprowadził:Nieznany, data: 27.09.2011 r., godz. 14.18
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 27.09.2011 r., godz. 14.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.09.2011 r., godz. 14.18NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2465 razy.