Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi gminnej – ul. Szkolnej
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2011-09-30
WGI.6733.12.7.2011.MJOBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na mój wniosek w dniu 30 września 2011 r., została wydana Decyzja Nr 11/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi gminnej – ul. Szkolnej – na częściach działek nr ewid. 63/7, 57/7, 57/2, 61/10 oraz na działce nr ewid. 123 w miejscowości Brody-Parcele, gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.


WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 30.09.2011 r., godz. 15.30
Wprowadził:Nieznany, data: 03.10.2011 r., godz. 10.00
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 03.10.2011 r., godz. 10.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.10.2011 r., godz. 10.00NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2412 razy.