Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi gminnej – dojazdowej do lotniska,
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2011-10-03
WGI.6733.11.9.2011.MJOBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na mój wniosek w dniu 3 października 2011 r., została wydana Decyzja Nr 13/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi gminnej – dojazdowej do lotniska, na części działki nr ewid. 109 w miejscowości Nowy Modlin, gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.


WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 03.10.2011 r., godz. 07.47
Wprowadził:Nieznany, data: 03.10.2011 r., godz. 10.04
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 03.10.2011 r., godz. 10.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.10.2011 r., godz. 10.04NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2473 razy.