Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2011-11-08
WGI.6733.10.7.2011.MJOBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w dniu 8 listopada 2011r. została wydana Decyzja Nr 15/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, słupowej stacji transformatorowej oraz odcinka kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.


WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 08.11.2011 r., godz. 14.46
Wprowadził:Nieznany, data: 09.11.2011 r., godz. 14.46
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 09.11.2011 r., godz. 14.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.11.2011 r., godz. 14.46NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2144 razy.