Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie targowiska gminnego na działkach o nr ewid. 34/11 i 34/10 w miejscowości Brody, gm. Pomiechówek.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2011-11-22
WGI.6733.15.2.2011.MJ
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) i zawiadamia się strony, że na mój wniosek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie targowiska gminnego na działkach o nr ewid. 34/11 i 34/10 w miejscowości Brody, gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 22.11.2011 r., godz. 14.28
Wprowadził:Nieznany, data: 22.11.2011 r., godz. 15.20
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 22.11.2011 r., godz. 15.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.11.2011 r., godz. 15.20NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2251 razy.