Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w m. Pomiechowo
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 2011-11-23
WGI.6733.14.4.2011.MJOBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) informuję, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa, Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w m. Pomiechowo gm. Pomiechówek w dz. nr 1, 9.

Przed wydaniem decyzji stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy, możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.
WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 23.11.2011 r., godz. 16.00
Wprowadził:Nieznany, data: 24.11.2011 r., godz. 15.00
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 24.11.2011 r., godz. 15.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.11.2011 r., godz. 15.00NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2309 razy.