Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Pomiechowo
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2011-12-02
WGI.6733.14.6.2011.MJOBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na wniosek Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa, Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa w dniu 12 grudnia 2011r. została wydana Decyzja Nr 16/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Pomiechowo, gmina Pomiechówek, na części działki nr ewid. 1, stanowiącej drogę gminną – ul. Wodna - oraz na działce nr ewid. 9, stanowiącej drogę wewnętrzną – tzw. dojazd gminny.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.


WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 02.12.2011 r., godz. 15.20
Wprowadził:Nieznany, data: 02.12.2011 r., godz. 15.39
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 02.12.2011 r., godz. 15.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.12.2011 r., godz. 15.39NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2182 razy.