Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Ogłoszenie

Wójt Gminy Pomiechówek zarządza przeprowadzenie konsultacji w sprawie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015.
Pomiechówek, dnia 2011.12.21

WÓJT GMINY POMIECHÓWEK


zarządza przeprowadzenie konsultacji w sprawie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015.
1. Podmiot konsultacyjny:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej informacji.
2. Forma konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażania pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu, na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.
3. Termin konsultacji:
Uwagi i opinie wyrażone w formie pisemnej należy przekazać w terminie 10 dni od daty umieszczenia projektu konsultowanej uchwały na stronie Urzędu Gminy Pomiechówek www.pomiechowek.pl , nie później jednak niż do 5 stycznia 2012r.
4. Miejsce konsultacji:
Wymienione wyżej opinie w formie pisemnej należy przekazać do Urzędu Gminy Pomiechówek w sekretariacie Urzędu.
Konsultacje są ważne niezależnie od ilości podmiotów w nich uczestniczących.
5. Sposób ogłaszania konsultacji
W terminie 2 dni od dnia zakończenia podaje się do publicznej wiadomości wynik konsultacji, a w termie 3 dni od podania wyników konsultacji podmioty uprawnione mogą zgłaszać zastrzeżenia do wyników konsultacji.
Ostateczne wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości nie później niż w terminie 7 dni od ich rozstrzygnięcia.

Podstrony:
  • Załącznik Nr 1
    Projekt - Uchwała Rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015
  • Załącznik Nr 2
    Formularz zgłoszenia uwag dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Pomiechówek w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011- 2015.
  • Projekt
    GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011 – 2015
  • HARMONOGRAM REALIZCJI ZADAŃ

Wytworzył:Wanda Mucha, data: 21.12.2011 r., godz. 07.30
Wprowadził:Nieznany, data: 21.12.2011 r., godz. 08.30
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 21.12.2011 r., godz. 08.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.12.2011 r., godz. 08.30NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2859 razy.