Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na przebudowie targowiska gminnego wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ewid. 34/11 i 34/10 w miejscowości Brody (obecnie w miejscowości Pomiechówek)
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 2012-01-09
WGI.6733.15.4.2011.2012.MJ
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) informuję, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na mój wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na przebudowie targowiska gminnego wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ewid. 34/11 i 34/10 w miejscowości Brody (obecnie w miejscowości Pomiechówek) gm. Pomiechówek, przy drodze gminnej – ul. Ogrodniczej.

Przed wydaniem decyzji stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy, możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.
WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Wanda Karabin, data: 09.01.2012 r., godz. 12.43
Wprowadził:Nieznany, data: 10.01.2012 r., godz. 13.48
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 10.01.2012 r., godz. 13.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.01.2012 r., godz. 13.48NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2117 razy.