Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w ul. Warszawskiej
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2012-01-10
WGI.6733.1.2.2012.MJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, że na wniosek Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa, Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w ul. Warszawskiej dz. nr ewid. 258/1 oraz drodze dojazdowej dz. nr ewid. 213, 256/2, 256/8 w m. Pomiechówek gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że od dnia zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 10.01.2012 r., godz. 15.30
Wprowadził:Nieznany, data: 11.01.2012 r., godz. 11.39
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 11.01.2012 r., godz. 11.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.01.2012 r., godz. 11.39NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2259 razy.