Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie, w tym i rozbudowie targowiska gminnego
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2012-01-18
WGI.6733.15.7.2011.2012.MJ
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na mój wniosek w dniu 18 stycznia 2012 r., została wydana Decyzja Nr 1/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie, w tym i rozbudowie targowiska gminnego wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 34/11 i 34/10 w miejscowości Brody (obecnie w miejscowości Pomiechówek), gmina Pomiechówek, przy drodze gminnej – ul. Ogrodniczej.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.


WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 18.01.2012 r., godz. 18.30
Wprowadził:Nieznany, data: 19.01.2012 r., godz. 07.35
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 19.01.2012 r., godz. 07.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.01.2012 r., godz. 07.35NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2151 razy.