Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w cz. działki nr ewid. 19 w miejscowości Pomocnia gm. Pomiechówek.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2012-01-17
WGI.6733.3.2.2012.MJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, że na mój wniosek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w cz. działki nr ewid. 19 w miejscowości Pomocnia gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że od dnia zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi.W Ó J T

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 18.01.2012 r., godz. 18.30
Wprowadził:Nieznany, data: 19.01.2012 r., godz. 07.38
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 19.01.2012 r., godz. 07.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.01.2012 r., godz. 07.38NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2364 razy.