Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazw niektórych obiektów fizjograficznych
Pomiechówek, dnia 02 stycznia 2012r.


WGI.II.7411/1/10/2012.MSG
O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie informuję mieszkańców gminy, że z dniem 1 stycznia 2012 r. w wyniku połączenia miejscowości Brody, Brody-Parcele, Pomiechówek, części wsi Czarnowo oraz części wsi Kosewko obowiązuje nowa nazwa miejscowości: Pomiechówek (Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazw niektórych obiektów fizjograficznych - Dz. U. Nr 291, poz. 1711). Wobec powyższego w zakresie ww. miejscowości nastąpiła zmiana adresów.
W związku z połączeniem miejscowości oraz na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.), oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz. 384) informuje się mieszkańców o obowiązku wymiany dowodu osobistego z powodu administracyjnej zmiany adresu.


Wytworzył:Magdalena Gożdzikowska, data: 31.01.2012 r., godz. 13.31
Wprowadził:Adam Podemski, data: 31.01.2012 r., godz. 13.31
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 31.01.2012 r., godz. 13.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.01.2012 r., godz. 13.31Adam PodemskiDodanie strony

Strona oglądana: 2366 razy.