Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia na działkach o nr ewid. 138/6, 147, 138/8 we wsi Wymysły
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2012-02-22
WGI.6733.5.2.2012.MJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia na działkach o nr ewid. 138/6, 147, 138/8 we wsi Wymysły gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że od dnia zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 22.02.2012 r., godz. 15.30
Wprowadził:Adam Podemski, data: 23.02.2012 r., godz. 07.11
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 23.02.2012 r., godz. 07.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.02.2012 r., godz. 07.11Adam PodemskiDodanie strony

Strona oglądana: 2400 razy.