Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pomocnia
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2012-02-24
WGI.6733.3.5.2012.MJ
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) informuję się, że Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa z up. Starosty Nowodworskiego postanowieniem z dnia 17.02.2012 r., znak sprawy AB.673.6.2012 uzgodnił pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pomocnia, gm. Pomiechówek na części działki o nr ewid. 19.

Od ww. postanowienia przysługuje zażalenie (wyłącznie inwestorowi) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty w terminie 7 dni od daty doręczenia tj. 23.02.2012 r.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 27.02.2012 r., godz. 15.30
Wprowadził:Adam Podemski, data: 27.02.2012 r., godz. 15.40
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 27.02.2012 r., godz. 15.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.02.2012 r., godz. 15.40Adam PodemskiDodanie strony

Strona oglądana: 2076 razy.