Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w m. Pomiechówek
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2012-02-27
WGI.6733.1.3.2012.MJ
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) informuję się, że Z-ca Dyrektora Oddziału z upoważnienia Generalnego dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad postanowieniem z dnia 09.02.2012 r., znak sprawy GDDKiA-O/WA.Z.3.w.436/294/2012 uzgodnił w zakresie ogólnym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w m. Pomiechówek, na działkach wskazanych we wniosku (258/1, 213, 256/2 i cz. 256/8) w pasie i strefie drogi krajowej nr 62 Strzelno-Drohiczyn.

Od ww. postanowienia nie służy zażalenie.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 28.02.2012 r., godz. 15.45
Wprowadził:Adam Podemski, data: 28.02.2012 r., godz. 15.57
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 28.02.2012 r., godz. 15.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.02.2012 r., godz. 15.57Adam PodemskiDodanie strony

Strona oglądana: 2072 razy.