Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w miejscowości Pomiechówek
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 2012-02-27
WGI.6733.1.4.2012.MJ
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) informuję, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa, Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek, w części działki nr ewid. 258/1 oraz w działkach o nr ewid. 213, 256/2 i w części działki nr ewid. 256/8.

Przed wydaniem decyzji stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy, możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.
WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 28.02.2012 r., godz. 15.45
Wprowadził:Adam Podemski, data: 28.02.2012 r., godz. 15.59
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 28.02.2012 r., godz. 15.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.02.2012 r., godz. 15.59Adam PodemskiDodanie strony

Strona oglądana: 2146 razy.