Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

w sprawie ustalenia warunków lokalizacji dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie, w tym i rozbudowie targowiska gminnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 34/11 i 34/10 w miejscowości Brody
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2012-03-05
WGI.6733.15.8.2011.2012.MJ
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) informuję się, że w dniu 05.03.2012 r. zostało wydane postanowienie prostujące oczywistą omyłkę w Decyzji Nr 1/2012 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 18.01.2012 r., znak sprawy: WGI.6733.15.6.2011.2012.MJ w sprawie ustalenia warunków lokalizacji dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie, w tym i rozbudowie targowiska gminnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 34/11 i 34/10 w miejscowości Brody (obecnie w miejscowości Pomiechówek), gmina Pomiechówek, przy drodze gminnej – ul. Ogrodniczej.

Od ww. postanowienia stronie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 7 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia.

z up. WÓJTA

mgr Mariusz Łempicki
Zastępca Wójta


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 05.03.2012 r., godz. 10.21
Wprowadził:Adam Podemski, data: 05.03.2012 r., godz. 10.31
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 05.03.2012 r., godz. 10.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.03.2012 r., godz. 10.31Adam PodemskiDodanie strony

Strona oglądana: 2274 razy.