Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, na części działki nr ewid. 25/2 oraz na działce nr ewid. 47, stanowiących drogi gminne, w obrębie 4-Brody
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2012-03-06
WGI.6733.2.6.2012.MJ
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) informuję, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na mój wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, na części działki nr ewid. 25/2 oraz na działce nr ewid. 47, stanowiących drogi gminne, w obrębie 4-Brody w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek.

Przed wydaniem decyzji stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy, możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.


z up. WÓJTA

mgr Mariusz Łempicki
Zastępca Wójta


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 06.03.2012 r., godz. 08.45
Wprowadził:Adam Podemski, data: 09.03.2012 r., godz. 11.03
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 10.03.2012 r., godz. 11.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.03.2012 r., godz. 11.04Adam PodemskiEdycja strony
09.03.2012 r., godz. 11.03Adam PodemskiDodanie strony

Strona oglądana: 2249 razy.