Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla obszaru stanowiącego pas drogi powiatowej nr 2414W w miejscowości Pomocnia
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2012-03-09
WGI.6733.3.6.2012.MJ
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) informuję się, że Kierownik Wydziału Dróg Powiatowych z up. Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim postanowieniem z dnia 22.02.2012 r., znak sprawy DP.6700.05.2012 uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla obszaru stanowiącego pas drogi powiatowej nr 2414W w miejscowości Pomocnia gm. Pomiechówek oraz dla obszaru przyległego do pasa w/w drogi w związku z zamierzeniem inwestycyjnym polegającym na budowie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pomocnia, gm. Pomiechówek na części działki nr ewid. 19.

Od ww. postanowienia służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania (zażalenie przysługuje wyłącznie inwestorowi) za pośrednictwem Starostwa Nowodworskiego.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 09.03.2012 r., godz. 16.35
Wprowadził:Adam Podemski, data: 10.03.2012 r., godz. 11.02
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 10.03.2012 r., godz. 11.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.03.2012 r., godz. 11.02Adam PodemskiDodanie strony

Strona oglądana: 2256 razy.