Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka (fragmentu) sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Pomiechówek
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2012-03-15
WGI.6733.1.7.2012.MJ
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na mój wniosek w dniu 15 marca 2012 r., została wydana Decyzja Nr 2/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka (fragmentu) sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Pomiechówek, gmina Pomiechówek, na cz. dz. nr ewid. 258/1, stanowiącej drogę krajową nr 62 – ul. Warszawską – oraz na działkach nr ewid.213, 256/2 i cz. dz. ewid. 256/8.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.


WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 16.03.2012 r., godz. 11.41
Wprowadził:Adam Podemski, data: 16.03.2012 r., godz. 11.51
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 16.03.2012 r., godz. 11.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.03.2012 r., godz. 11.51Adam PodemskiDodanie strony

Strona oglądana: 2257 razy.