Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie fragmentu (odcinka) sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie nr 4-Brody w miejscowości Pomiechówek
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2012-03-16
WGI.6733.2.10.2012.MJ
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na mój wniosek w dniu 16 marca 2012 r., została wydana Decyzja Nr 3/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie fragmentu (odcinka) sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie nr 4-Brody w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek, na części działki nr ewid. 25 oraz na działce nr ewid. 47, stanowiących drogi gminne.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.


WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 20.03.2012 r., godz. 07.56
Wprowadził:Nieznany, data: 20.03.2012 r., godz. 08.14
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 20.03.2012 r., godz. 08.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.03.2012 r., godz. 08.14NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2219 razy.