Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Ogłoszenie

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brody, Brody – Parcele oraz projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pomiechówek
Wójt Gminy Pomiechówek skierował do konsultacji projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brody, Brody – Parcele oraz projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pomiechówek.
Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach 21 lutego – 21 marca b.r. w formie zamieszczenia projektów uchwał na stronie internetowej www.pomiechowek.pl w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pomiechówek.
W ramach konsultacji społecznych odbyły się zebrania:
z mieszkańcami Sołectwa Pomiechówek, które odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Pomiechówku, ul. Kilińskiego 1 w dniu 13 marca 2012r.,
z mieszkańcami Sołectwa Brody, Brody – Parcele, które odbyło się w Hali Sportowej w Pomiechówku, ul. Szkolna 3 w dniu 15 marca 2012r..
W konsultacjach mogli brać udział mieszkańcy wsi Pomiechówek. W ramach konsultacji społecznych przez okres 30 dni w Urzędzie Gminy Pomiechówek były przyjmowane uwagi do wyłożonych na ten okres projektów uchwał.
Uwagi do projektów uchwał w ramach konsultacji społecznych można było zgłaszać w formie pisemnej na opracowanym w tym celu formularzu do sekretariatu Urzędu Gminy.
Uwag do wyłożonych projektów uchwał nie zgłoszono.


Wytworzył:Monika Lubelska, data: 28.03.2012 r., godz. 08.26
Wprowadził:Nieznany, data: 28.03.2012 r., godz. 09.30
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 28.03.2012 r., godz. 09.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.03.2012 r., godz. 09.30NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2282 razy.