Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na zmianie technologii procesu odwadniania osadu przefermentowanego w budynku wielofunkcyjnym na terenie Oczyszczalni ścieków „Dębe”
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2012-04-19
WGI.6733.10.2.2012.MJOBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na zmianie technologii procesu odwadniania osadu przefermentowanego w budynku wielofunkcyjnym na terenie Oczyszczalni ścieków „Dębe” eksploatowanej przez Zakład Kanalizacji Obrzeża Jeziora Zegrzyńskiego MPWiK w m.s.t. Warszawie. W ramach w/w modernizacji wykonana zostanie zmiana istn. prasy taśmowej do odwadniania osadów przefermentowanych na wirówkę dekantacyjną, wraz z instalacjami i urządzeniami współpracującymi oraz przewidziane zostanie stanowisko dla drugiej wirówki, której instalacja może być konieczna w przyszłości. W/w wirówka i instalacje współpracujące zainstalowane będą wewnątrz istn. budynku wielofunkcyjnego. Na zewnątrz budynku wielofunkcyjnego przewiduje się wymianę silosa wapna na większy (wyższy) – dostosowany do pojemności cystern dowożących wapno na oczyszczalnię ścieków oraz, w razie potrzeby, wymianę lub dołożenie kabla energetycznego w trasie istniejących przewodów elektrycznych zasilających istn. budynek wielofunkcyjny, na działce nr ewid. 213/3 obręb nr 24-Wójtostwo gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że od dnia zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi.


z up. WÓJTA

mgr Mariusz Łempicki
Zastępca Wójta


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 19.04.2012 r., godz. 15.41
Wprowadził:Nieznany, data: 19.04.2012 r., godz. 16.56
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 19.04.2012 r., godz. 16.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.04.2012 r., godz. 16.56NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2282 razy.