Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie fragmentu sieci wodociągowej w gm. Pomiechówek w miejscowości Kosewo
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2012-04-24
WGI.6733.6.4.2012.MJOBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) zawiadamia się strony, że w dniu 16 kwietnia 2012 r. Wicestarosta z up. Starosty wydał postanowienie, znak: AB.673.10.2012 uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie fragmentu sieci wodociągowej w gm. Pomiechówek w miejscowości Kosewo na działce nr ewid. 83/1 i części działki nr ewid. 110 oraz w miejscowości Nowy Modlin na części działki nr ewid. 20 i na działce nr ewid. 13.

Od w/w postanowienia przysługuje zażalenie (wyłącznie inwestorowi) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty w terminie 7 dni od daty doręczenia.


WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 27.04.2012 r., godz. 08.30
Wprowadził:Nieznany, data: 27.04.2012 r., godz. 12.16
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 27.04.2012 r., godz. 12.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.04.2012 r., godz. 12.16NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2154 razy.