Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia ze złączami kablowymi w działkach o nr ewid. 52/2, 62, 78/1 we wsi Wymysły
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 2012-05-07
WGI.6733.7.5.2012.MJ
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) informuję, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin - Oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Legionowo, ul. Chopina 5, 05-120 Legionowo o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia ze złączami kablowymi w działkach o nr ewid. 52/2, 62, 78/1 we wsi Wymysły gm. Pomiechówek.

Przed wydaniem decyzji stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy, możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.
WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 09.05.2012 r., godz. 11.37
Wprowadził:Nieznany, data: 09.05.2012 r., godz. 13.58
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 09.05.2012 r., godz. 13.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.05.2012 r., godz. 13.58NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2227 razy.