Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla wsi Nowy Modlin
Wójt Gminy Pomiechówek
data 2012-05-08
WGI.6721.6.2012.MJ


OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla wsi Nowy Modlin

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1277 z późn.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Pomiechówek Uchwały Nr XVII/114/2012 z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla wsi Nowy Modlin oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w/w planu obejmującego obszar, którego granice stanowią:
 od północy, od wschodu, od południa i od zachodu: granica obrębu wsi Nowy Modlin

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie, w Urzędzie Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek, przesłać faksem: 22-765-00-10 lub pocztą elektroniczną: urzad@pomiechowek.pl, w terminie do dnia 8 czerwca 2012 r. do godz. 16.30.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Pomiechówek.

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 11.05.2012 r., godz. 07.45
Wprowadził:Nieznany, data: 11.05.2012 r., godz. 09.53
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 11.05.2012 r., godz. 09.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.05.2012 r., godz. 09.53NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2122 razy.