Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

budowie trzech odcinków sieci wodociągowej w gm. Pomiechówek
Wójt Gminy Pomiechówek

Pomiechówek, dnia 2012-05-11

WGI.6733.9.9.2012.MJ

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) informuję, że w dniu 27.04.2012 r. Zastępca Dyrektora ds. Zarządu Zlewni Narwi w Dębem z upoważnienia Dyrektora RZGW w Warszawie wydał Postanowienie Nr 981/P/NZD/12, znak sprawy: NZD-0213-523-2012 uzgadniające projekt decyzji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie trzech odcinków sieci wodociągowej w gm. Pomiechówek: na częściach działek nr ewid. 1051, 1045/3, 1045/2, 1045/1, 1042/3, 1038 i 274/1, na częściach działki nr ewid. 60 w obrębie – 5-Brody-Parcele oraz na częściach działek nr ewid. 95 i 430 w obrębie – 8-Czarnowo w miejscowości Pomiechówek.

Na ww/ postanowienie służyło stronom zażalenie do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 17.05.2012 r., godz. 05.50
Wprowadził:Nieznany, data: 17.05.2012 r., godz. 07.30
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 17.05.2012 r., godz. 07.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.05.2012 r., godz. 07.30NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2166 razy.