Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kikoły
Wójt Gminy Pomiechówek

Pomiechówek, dnia 2012-05-11

WGI.6733.8.9.2012.MJ

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) informuję, że w dniu 24.04.2012 r. Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa z upoważnienia Starosty wydał postanowienie, znak sprawy: AB.673.11.2012 uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kikoły gm. Pomiechówek, na działkach nr ewid. 91 (droga gminna), 151/1 (droga powiatowa) oraz 152/4 i 152/3 (drogi gminne).

Na ww/ postanowienie przysługuje zażalenie (wyłącznie inwestorowi) do samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty w terminie 7 dni od daty doręczenia.

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 17.05.2012 r., godz. 05.50
Wprowadził:Nieznany, data: 17.05.2012 r., godz. 07.32
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 17.05.2012 r., godz. 07.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.05.2012 r., godz. 07.32NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2102 razy.