Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Wymysły
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2012-05-18
WGI.6733.7.6.2012.MJ
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w dniu 18 maja 2012 r., została wydana Decyzja Nr 6/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Wymysły, gm. Pomiechówek, na części działek nr ewid.: 78/1, 62 (droga wewnętrzna) i 52/2.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.


z up. WÓJTA

mgr Mariusz Łempicki
Zastępca Wójta


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 22.05.2012 r., godz. 14.03
Wprowadził:Nieznany, data: 22.05.2012 r., godz. 14.07
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 22.05.2012 r., godz. 14.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.05.2012 r., godz. 14.07NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2229 razy.