Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w gm. Pomiechówek
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2012-05-18
WGI.6733.9.11.2012.MJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) informuje się, że Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa z up. Starosty Nowodworskiego postanowieniem z dnia 09.05.2012 r., znak sprawy: AB.673.12.2012 uzgodnił pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w gm. Pomiechówek: na częściach działek nr ewid. 1051, 1045/3, 1045/2, 1045/1, 1042/3, 1038 i 1037, a także 565 i 522 w miejscowości Czarnowo, na częściach działek nr ewid. 155/4, 274/1 w miejscowości Pomiechówek, na części działki nr ewid. 60 w obr. 5-Brody-Parcele oraz na częściach działek nr ewid. 95 i 430 w obr. 8-Czarnowo w miejscowości Pomiechówek.

Od ww. postanowienia przysługuje zażalenie (wyłącznie inwestorowi) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty w terminie 7 dni od daty doręczenia tj. 16.05.2012 r.z up. WÓJTA
mgr Mariusz Łempicki
Zastępca Wójta


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 24.05.2012 r., godz. 10.01
Wprowadził:Nieznany, data: 24.05.2012 r., godz. 10.10
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 24.05.2012 r., godz. 10.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.05.2012 r., godz. 10.10NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2246 razy.