Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla obszaru stanowiącego pas drogi powiatowej nr 2410W (działka o nr ewid. 1042/3) w miejscowości Czarnowo
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2012-05-30
WGI.6733.9.13.2012.MJ
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) informuję się, że Kierownik Wydziału Dróg Powiatowych z up. Zarządu Powiatu postanowieniem z dnia 21.05.2012 r., znak sprawy DP.6700.20.2012 uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla obszaru stanowiącego pas drogi powiatowej nr 2410W (działka o nr ewid. 1042/3) w miejscowości Czarnowo, drogi powiatowej nr 2409W na części działki nr ewid. 155/4 w miejscowości Pomiechówek w gminie Pomiechówek w związku z zamierzeniem inwestycyjnym polegającym na budowie odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Pomiechówek.

Od ww. postanowienia służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania za pośrednictwem Starostwa Nowodworskiego.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 01.06.2012 r., godz. 15.06
Wprowadził:Nieznany, data: 01.06.2012 r., godz. 15.12
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 01.06.2012 r., godz. 15.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.06.2012 r., godz. 15.12NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2156 razy.