Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy trzech odcinków sieci wodociągowej w m. Czarnowo i w. Pomiechówek w pasie drogi krajowej nr 62 (przejście poprzeczne).
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2012-05-30
WGI.6733.9.12.2012.MJ
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) informuję się, że Pan Leszek Sekulski wykonujący czynności Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami z upoważnienia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad postanowieniem z dnia 16.05.2012 r., znak sprawy GDDKiA-O/WA.Z.3-k-436/1049/2012 uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy trzech odcinków sieci wodociągowej w m. Czarnowo i w. Pomiechówek w pasie drogi krajowej nr 62 (przejście poprzeczne).

Od ww. postanowienia nie służy zażalenie.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 01.06.2012 r., godz. 15.06
Wprowadził:Nieznany, data: 01.06.2012 r., godz. 15.14
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 01.06.2012 r., godz. 15.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.06.2012 r., godz. 15.14NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2305 razy.