Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia ze złączem kablowym na działkach o nr ewid. 722, 522, 709, 708 we wsi Czarnowo
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 2012-06-04
WGI.6733.4.5.2012.MJ
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) informuję, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin, Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Legionowo, 05-120 Legionowo o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia ze złączem kablowym na działkach o nr ewid. 722, 522, 709, 708 we wsi Czarnowo gm. Pomiechówek.

Przed wydaniem decyzji stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy, możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.
WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 06.06.2012 r., godz. 13.31
Wprowadził:Nieznany, data: 06.06.2012 r., godz. 14.11
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 06.06.2012 r., godz. 14.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.06.2012 r., godz. 14.11NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2183 razy.