Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka linii elektroenergetycznej niskiego w miejscowości Czarnowo
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2012-06-22
WGI.6733.4.7.2012.MJOBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Rejon Energetyczny Legionowo, ul. Chopina 5, 05-120 Legionowo w dniu 22 czerwca 2012 r. została wydana Decyzja Nr 7/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka linii elektroenergetycznej niskiego w miejscowości Czarnowo, gm. Pomiechówek, na części działek nr ewid. 708, 709, 722, 522.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.


WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 26.06.2012 r., godz. 13.40
Wprowadził:Nieznany, data: 26.06.2012 r., godz. 14.05
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 26.06.2012 r., godz. 14.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.06.2012 r., godz. 14.05NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2033 razy.